13 juni 2022

Serieproductie, onze ‘way of life’

Bij AP is het seriematig produceren van (grote) hoeveelheden elektrotechnische besturings- en verdeelsystemen onze ‘way of life’ geworden. Wij bouwen niet alleen aftakkasten voor datacenters in serie, maar ook besturingskasten voor bijvoorbeeld de machinebouw. Tot op de dag van vandaag passen we de grondprincipes van Henry Ford toe voor onze klanten. En kunnen we met recht zeggen dat het een vak apart is. Want hoe garandeer je op die schaal steeds hetzelfde kwaliteitsniveau? En wat levert het onze klanten op? Lees hier meer over op onze serieproductie diensten pagina.

Bouwstenen voor serieproductie

Eén van de eerste stappen om serieproductie mogelijk te maken is het opdelen van het proces in modules. Deze modules zijn bouwstenen die met elkaar een compleet product vormen, enkelstuks of juist in een serie. Die processen en opgedane kennis kun je vervolgens weer toepassen op andere projecten. Het klinkt simpel, we maken het ook het liefst zo simpel mogelijk.

Bij serieproductie draait het om de details

Na de modules tot in detail te hebben voorbereid, is het tijd om naar de productievloer te gaan. Stap 1 is het bouwen van de proto en op basis hiervan – samen met de opdrachtgever – het vaststellen van verbeterpunten. Hierin spelen productdetails en zeker ook productiedetails de hoofdrol. Vervolgens wordt er een 0-serie gebouwd van vijf à tien stuks, waarbij gekeken wordt of het proces en het product optimaal is en wat er nog verbeterd kan worden. Dan volgt het traject waarin de Engineer de productiegroep instrueert, wat de (vooraf besproken) voorwaarden zijn voor een kwalitatief hoogstaand product en wat de check en de nacheck inhoudt. Achteraf vindt een evaluatie plaats, samen met de opdrachtgever. Indien er aanpassingen nodig zijn, doen wij dat. Pas als alles volledig is ‘afgetikt’, zijn we klaar om het product echt in serie te gaan produceren. Voor een voorbeeld serieproductie download onze checklist.

Serieproductie, onze 'way of life' 1

Mogelijke producten die in serie te produceren zijn

Bijna iedere serie is in te regelen, voor ieder type klant. Of het nu gaat om 10, 100 of 1000 stuks, of een maandelijkse afname van 1 tot 100 stuks. Essentieel is de levering van het materiaal en de personele planning. Het zijn twee onlosmakelijke elementen die samen de kritische succesfactor vormen van de serieproductie. Dit betekent trouwens niet dat wij alleen grotere series bouwen in onze werkplaats. Want hoe tegenstrijdig het ook klinkt, ook de productie van een enkelstuks kun je benaderen vanuit de filosofie van serieproductie. Met name van energieverdelers bouwen we vaak enkelstuks. Onze opdrachtgevers bepalen zelf hoeveel werk AP uit handen neemt. Grofweg zijn er drie ‘smaken’:

• het hele proces, van inkoop tot levering;
• alleen productie;
• halffabricaten.

Mens en materiaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden bij serieproductie

De kwaliteit van een paneel wordt bepaald door de kwaliteit van de materialen en de mensen die eraan werken. Door intensief samen te werken met onze klanten en enkel met leveranciers van A-merken, is de kwaliteit van de materialen van A tot Z in goede handen. Door continue de voortgang en de kwaliteit van het product te monitoren, kunnen we direct bijsturen en stellen we de mensen in staat om hun werk beter te doen door ze te ondersteunen en kennis en hulpmiddelen. Iedere dag vragen wij ons opnieuw af hoe we dat samen nóg slimmer en beter voor onze klanten kunnen doen. Alles is erop gericht om onnodige belasting van mens en machine te kunnen voorkomen. En dat past mooi in ons continue streven naar verbetering en circulariteit. Lees wat onze klanten zeggen over hun ervaring: VTL Leek | Servilock

Tijd, rendement

Uiteraard spelen tijd en rendement een belangrijke rol als je het hebt over het inregelen van series. Aangezien onze kennis en kunde op het gebied van serieproductie groot is, kunnen we veel winst behalen op het gebied van productietijd. En dat is natuurlijk een mooi voordeel dat we voor onze klanten kunnen realiseren.

Meer weten over wat AP te bieden heeft binnen jouw vraagstuk over serieproductie? Neem contact op met Maarten Tromp, onze Technisch adviseur, via +316 216 702 54. Hij weet je er alles, maar dan ook écht alles over te vertellen.

Of download eerst onze checklist om het proces van A-Z te leren kennen en onze aanpak.