21 juli 2017

Zes yellow belts gecertificeerd!

Zes medewerkers zijn vanaf vandaag klaar voor het initiëren en ondersteunen van de continue verbeterprojecten binnen ons bedrijf. Tijdens een interne opleiding van 10 modules op het gebied van Lean, Six Sigma en QRM zijn zij in de afgelopen maanden intensief bijgeschoold. Dit traject werd begeleid door Mariska Buitenhuis van ProptiMA. Niet alleen kwam de theorie aan de orde, de focus lag vooral op het praktische gebruik van de tools zoals de 6s sorteersessies.

Zes yellow belts gecertificeerd! 1

zes medewerkers gecertificeerd