25 september 2023

Werkplaatsautomatisering: 8 vragen aan Karst

"Ik hoef mij voorlopig nog niet te vervelen."

Als er één domein is waar veel kansen liggen binnen de paneelbouw, dan is dat die van werkplaatsautomatisering. Lange tijd is het bouwen van elektrotechnische panelen een traditioneel proces gebleven met veel vakmanschap en gerichte kennis. Maar ook hier doet de automatisering versneld zijn intrede. Karst de Haas is Lead Engineer bij AP. Hij weet als geen ander hoe dat er uit ziet. We praten met hem over het hier en nu en over de toekomst.

Karst, wat doe jij precies bij AP?

“Ik ben als Lead Engineer verantwoordelijk voor de techniek, zowel gedurende het commerciële traject als ook gedurende de uitvoering van het project. Ik heb intussen zo’n 25 jaar ervaring in de panelenbouw en heb heel veel voorbij zien komen in die jaren.”

Werkplaatsautomatisering: 8 vragen aan Karst 1
Karst de Haas

Kun je daar wat meer over vertellen?

“Tot voor kort hadden eigenlijk al onze klanten het complete ontwerp van de panelen in eigen hand. We kregen vaak een volledig uitgeëngineerd tekeningpakket op basis waarvan we een offerte maakten. Bij opdracht gebruikten we die dan voor de uitvoering. Echter, met de groeiende expertise speelt AP steeds meer een rol tijdens het ontwerp van het paneel. Steeds vaker zijn we actief in het optimaliseren en verbeteren van het ontwerp, ook om kosten te reduceren of nieuwe eisen en normen te implementeren.”

Welke tooling gebruik je daarbij?

“Binnen AP maken we gebruik van Eplan. Dit is een binnen de panelenbouw breed erkent data-engineering pakket waarvoor wij een eigen bibliotheek hebben ontwikkeld. Dit pakket gebruiken wij voor het functioneel- en technisch ontwerpen van de panelen. De indeling van het paneel wordt bepaald met ProPanel, de 3D ontwerp omgeving van Eplan, waarmee we indelingen kunnen maken ook de thermische belasting van het paneel kunnen simuleren. Daarmee is het maken van een prototype om te checken of het allemaal past, feitelijk overbodig. Als het ontwerp definitief is, ligt ook het boorpatroon van de montageplaat vast die we dan digitaal naar onze CNC-machine sturen, waarna het gatenpatroon automatisch wordt geboord.”

Dat klinkt fantastisch! En nu?

“Ja, dat is het ook en intussen breed binnen de panelenbouw geïmplementeerd. Waar we recent ook mee begonnen zijn, is het 3D ontwerp gebruiken om een kabellijst te genereren. De tekening geeft aan, welke elektrische verbindingen er gemaakt moeten worden en de software kan routeren waardoor er een lijst gemaakt wordt, waarin van alle kabels, de dikte, kleur lengte en code vastligt. Dit wordt in een tabel opgeslagen wat we digitaal naar een partner kunnen sturen die dit download in een machine die deze kabelsets automatisch maakt en codeert. Een paar dagen later krijgen we dan de complete draadsets voor onze panelen binnen waarna de collega’s in de werkplaats aan de slag kunnen.”

“Ik vind het geweldig om samen met de collega’s van test en de werkplaats, de komende stappen te kunnen zetten”

Karst de Haas

Wat zijn jullie ervaringen hiermee?

“Positief. We hebben een eigen afdeling die kabelbomen maakt en dat is geweldig vanuit het oogpunt van de flexibiliteit. De automatische kabel assemblage geeft de mogelijkheid om bij productie pieken zonder risico te kunnen uit te besteden en is daarmee een toevoeging voor de voorspelbaarheid van AP.”

Wat hebben jullie verder nog in petto?

“De volgende stap is, dat we digitaal gaan testen. Niet zozeer het testen , maar het bijhouden van de voortgang van het testen en het opslaan van de gegevens. Dat is momenteel nog een ‘papieren’ proces. Als we het Eplan-ontwerp ook digitaal beschikbaar stellen aan de testafdeling en daar de tooling op aanpassen, is het relatief een kleine stap om dit ook te implementeren. En als we dat voor elkaar hebben is het logisch om het papier ook tijdens het montage proces te vervangen door beeldschermen. Dat levert nog weer een extra efficiëntie slag op met vele mogelijkheden op het gebied van revisie beheer en voortgangsrapportage.”

Nog volop plannen dus?

“Absoluut. We hebben recent de nieuwe engineers breed getraind binnen Eplan en ProPanel en we zijn volop bezig om ook hen extra ‘vlieguren’ te geven om deze pakketten ook goed te leren gebruiken. Dat is voor ons de basis voor de verdere stappen en ik vind het geweldig om samen met de collega’s van test en de werkplaats, de komende stappen te kunnen zetten.”

Tot slot Karst: waar staat AP over 3 jaar qua werkplaatsautomatisering?

“De winkel blijft open tijdens de verbouwing. We moeten onze digitalisering implementeren in een werkend systeem en dat maakt het complex en tijdrovend. Er zijn veel mensen bij betrokken van alle afdelingen binnen het bedrijf. De digitalisering is volop gaande en ik zou graag over 3 jaar al het papier uit de werkplaats en het magazijn willen hebben. Dat vraagt om een brede slag, niet alleen Eplan maar ook binnen ons ERP systeem en de koppelingen daartussen. Ik hoef mij voorlopig nog niet te vervelen.”