15 februari 2019

Studiedag bij AP voor voltallig docententeam Technische Bedrijfskunde

De opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool organiseerde op 4 februari jl. een studiedag voor het voltallige docententeam, bij AP . In groepen gingen zij een ‘real life’ case onderzoeken en analyseren. Nog op dezelfde dag presenteerden de groepen hun bevindingen aan het volledige kader van AP. Een zeer geslaagde dag en een mooi bewijs van een intensieve samenwerking, aldus de initiatiefnemers Gejo Nanninga, docent-onderzoeker Operations Management Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool en Johan Saathof, Manager Product en Proces Ontwikkeling bij AP.

Die intensieve samenwerking, waar komt die vandaan?
Gejo Nanninga: “De Hanzehogeschool en AP hebben een samenwerking die al vele jaren teruggaat, met name op het gebied van studentenbegeleiding, de stuurgroep functie van AP bij de Hanzehogeschool, lezingen en onderzoek. Elk jaar zijn er wel studenten die bij AP afstuderen, stage lopen of de minor Slim Produceren volgen. Eind 2018 is tussen de Hanzehogeschool en AP gesproken over een verdere vorm van samenwerking: niet alleen studentenbegeleiding maar een samenwerking die reikt, naar het gehele ‘huis’. Hiermee bedoelen we onder meer de continue verandercultuur, het zelflerend zijn van de organisatie, het borgen van veranderingen en het meer bedrijfspraktijk brengen naar zowel de docent als de student.

Studiedag bij AP voor voltallig docententeam Technische Bedrijfskunde 1

Win-win situatie
Johan Saathof: “Deze dag was alleen al geslaagd omdat beide partijen hun voordeel eruit halen. De docenten konden binnen AP aan het bedrijfsleven proeven, terwijl AP op organisatieniveau verder kan met de aanbevelingen die tijdens deze dag naar voren kwamen. De vorige keer dat de Hanzehogeschool ons de spiegel voor hield is inmiddels weer enkele jaren geleden. Toen werden wij uitgedaagd om een cultuur te creëren van continu verbeteren. Met die uitdaging is AP flink aan de slag gegaan en heeft naast een organisatiewijziging ook het cultuuraspect aangepakt. In 2018 introduceerde de organisatie een nieuwe huisstijl en startte met de pay-off: Achieving Perfection. Daar staan we ook echt voor. Met de uitkomsten van deze studiedag dagen de docenten ons nu opnieuw uit. Deze keer gaat het om keuzes maken en daarin lef tonen. We gaan met elkaar voor het optimale resultaat!”