27 september 2018

Zes vragen over Smart Grid

Vakgenoten ontmoeten en kennis bijspijkeren op het gebied van Smart Grid. In een ongedwongen sfeer, vergezeld van goed belegde broodjes. Dat is de AP Kennislunch. AP en Siemens verzorgden de presentaties. Wat passeerde er inhoudelijk de revue? We stelden Commercieel Directeur Jeroen van der Linden zes vragen over dit thema.

1. Smart Grid is een containerbegrip geworden. Maar wat houdt het nu kortweg in?

Zes vragen over Smart Grid 1

Jeroen van der Linden

“Smart Grid is, zoals de naam doet vermoeden, een slim energie distributie netwerk waarin vraag en aanbod en op elkaar worden afgestemd. Vroeger was de energiestroom uni directioneel, van producent (energiecentrale) naar consument (afnemer). Tegenwoordig, met de opkomst van duurzame energie, wordt op vele plaatsen energie opgewekt en wordt deze puzzel een stuk complexer. Te meer omdat we energie nog in zeer beperkte mate kunnen opslaan en daarmee vraag en aanbod nauw op elkaar moeten afstemmen.”

2. Wat is een Micro Grid?

“Een Micro Grid is een Smart Grid in het klein. Hiermee werken producenten en afnemers op kleine schaal met elkaar samen. Omdat de schaal kleiner is, kan door middel van metingen en data collectie, trends bepaald worden waarmee de vraag en aanbod voorspelbaarder wordt. Het meten en regelen is daarmee een opkomende activiteit geworden binnen de energie distributie. Dit vraagt om complexere besturingssystemen die de energie stromen managen en waarmee de energie verdelers complexer worden.”

3. Wat zijn de ontwikkelingen in energienetwerken? En wat zijn de uitdagingen in de nabije toekomst?

“Er zijn twee stromingen die elkaar kruisen. Enerzijds zijn we enorm afhankelijk van energietoevoer. Vrijwel alles ‘heeft een stekker’ en als de energietoevoer stopt, heeft dat vaak verstrekkende gevolgen voor mens en dier. Ook neemt de complexiteit van ons energienetwerk toe. Vraag en aanbod worden gemanaged zonder dat de betrouwbaarheid daar onder mag lijden. Dat is een complexe puzzel aan het worden. Het is dé grote uitdaging om alle systemen naast elkaar te laten werken zonder dat ze elkaar beïnvloeden. Hierdoor moeten er hoge eisen worden gesteld aan de bouwvorm van de normeringen van de systemen. Deze normen zijn volop in ontwikkeling en dat vraagt om een hoog niveau van scholing voor de engineers en de montage medewerkers.”

4. Wat kan AP in dit verhaal betekenen?

“AP heeft een enorme ervaring op het gebied van besturingssystemen en energieverdeling. Zij zijn in staat om deze beide werelden met elkaar te verbinden waarbij de normen streng gehanteerd worden om ongewenste beïnvloeding van systemen onderling te voorkomen. Dat doen wij in nauwe samenwerking met leveranciers en onze klanten om samen de beste systemen te ontwikkelen. Het afbreukrisico van de energieverdeling is in snel tempo enorm toegenomen en dat vraagt om een partner waarbij kwaliteit en leverbetrouwbaarheid hoog in het vaandel staat.

5. Hoe kan een project in jouw ogenworden aangevlogen? Wat is de rol van de installateur?

“De snelheid waarmee de ontwikkelingen gaan en de kort tijd om projecten te realiseren, vraagt om nauwe samenwerking tussen de partijen. Wij geloven in co-engineering waarbij de partijen samen tot het beste resultaat komen. We zien samenwerkingsvormen waarbij AP samenwerkt met leveranciers, adviseurs, installateurs en de eindklant. Dit vraagt initieel om het maken van goede afspraken over de aard en inbreng van de individuele partijen en geeft daarna een project voortgang waarbij het teamresultaat de individuele resultaten overstijgt.”

6. Wat zijn oplossingen die meerwaarde kunnen geven aan industriële en utiliteitsomgevingen?

“We zien steeds meer metingen in de systemen opgenomen worden. Met deze toenemende connectivity, wordt er steeds meer data verzameld die geanalyseerd kan worden en daarna gebruikt om trends te voorspellen. Hiermee komen de energieverdeling en besturingssystemen steeds dichter bij elkaar. Naast een schat aan data, opent dit ook de mogelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. En daarmee kunnen we energie gaan besparen. Data geeft ook inzicht in de energiestromen en dit inzicht kan gebruikt worden om eenvoudige energiebesparende maatregelen te treffen.”