De dagelijkse praktijk van serieproductie

Al vanaf de eerste productie van de T-Ford aan het begin van de twintigste eeuw, worden er stappen gemaakt voor het verbeteren van de serieproductie processen. Volgens Wikipedia is serieproductie “het productieproces waarbij een aantal verschillende producten in series worden geproduceerd en waarbij elke afzonderlijke serie uit een aantal gelijke producten bestaat”. Klinkt erg abstract. Tijd voor tekst en uitleg vanuit verschillende invalshoeken. Elma, Aja, Gertjan en Hassan delen hun ervaringen uit de dagelijkse praktijk.

Clusteren

Het produceren van een besturingspaneel of een vermogensverdeler bestaat uit een reeks van handelingen. Door deze handelingen te groeperen, ontstaan er clusters van activiteiten die gelijksoortig zijn. Eerst is er een aantal mechanische handelen, het maken van gaten en sparingen in het paneel middels de CNC-machine en het plaatsen van DIN-rail en kabelgoot. Daarna volgt het plaatsen van de componenten op- en in het paneel, waarna het bedraden van de componenten plaats vindt. De laatste stap is het testen van het paneel waarna het verpakt wordt en gereed gemaakt voor transport. De activiteiten worden in detail omschreven in de werkinstructie die door de assemblage werknemers gevolgd moet worden.

Tipje van de sluier

“De kunst is om de stappen qua tijdsduur gelijk te houden zodat het product in flow kan worden geproduceerd. We maken eerst een prototype, waarin we technisch het paneel produceren en gegevens genereren voor het maken van de werkinstructie. Het inregelen van het proces wordt gedaan tijdens de nul-serie waardoor we een optimaal vertrekpunt hebben voor de daadwerkelijke productie runs die daarop volgen” legt Elma Nuhic, jr. Proces Engineer ons uit. Zij werkt, samen met werkvoorbereiding, de assemblage collega’s en logistiek aan het optimaliseren van het proces.

De dagelijkse praktijk van serieproductie 1

Werkvoorbereiding

De dagelijkse praktijk van serieproductie 2

De werkinstructie is een document dat stap voor stap het proces omschrijft. “Iedere stap wordt voorzien van een foto zodat het duidelijk is hoe het er uit moet komen te zien. Op deze manier zijn we flexibel in de inzet van collega’s zonder dat het kwaliteitsniveau variabel is” aldus Aja Baar, als Werkvoorbereider betrokken bij het maken van de werkinstructies van de serieproducten. AP heeft een eigen bekabelingsafdeling, waar de kabelbomen gemaakt worden zodat er efficiënt bedraad kan worden. Ook deze kabelbomen worden door werkvoorbereiding ontworpen en vooraf geproduceerd zodat het assemblage proces vloeiend kan verlopen.

Logistiek

Een vloeiend proces vraagt om een just-in-time bevoorrading van de werkplekken. Te veel materiaal maakt de werkplek onoverzichtelijk, te weinig materiaal laat het proces stoppen. “De One-Piece-Flow methode heeft voor ons als logistieke afdeling een grote impact op ons werk” steekt Gertjan Oosterveld, voorman Logistiek van wal. “We moeten de aanvoer van materialen timen qua volume, tijdstip en werkplek en dat steekt nauw. We stemmen in de aanloop naar de productie veel onderling af om snel het proces in te kunnen richten. En daar zijn we best goed in als zeg ik het zelf”, vervolgt Gertjan zijn verhaal.

De dagelijkse praktijk van serieproductie 3

Werkplekken

De dagelijkse praktijk van serieproductie 4

Op de werkplekken heerst normaal gesproken, rust en regelmaat. “Het mooie is, dat voor alle producten de handelingen omschreven zijn en dat ook de materialen afgestemd zijn op de aantallen die we nodig hebben. We weten wat we maken moeten en dat het moet kloppen”. Assemblagemedewerker Hassan Sodal is vaak verantwoordelijk voor de eerste assemblagestap en heeft reeds vele producten tot stand helpen brengen.

Niet alle panelen maken we in grotere series, maar de productiemethodiek en de arbeidsspecialisatie past AP vrijwel altijd toe. Hiermee maken we maximaal gebruik van de kennis en de kunde van de collega’s zonder in te boeten aan de flexibiliteit. Je kunt met recht zeggen dat het produceren van elektrotechnische panelen als proces tot een kunst is verheven: een Way Of Life.

Meer weten over samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van serieproductie?

Laten we kennis maken.

Maarten Tromp Client Manager AP