Vlamboogbeveiliging voor de Dorpskerk in Pijnacker

Vlamboogbeveiliging voor de Dorpskerk in Pijnacker 1

De Dorpskerk in het oudste deel van Pijnacker is een prachtig rijksmonument. Echter de brandveiligheid ervan was – zoals bij zoveel historische gebouwen – ver te zoeken. Siemens stelde een plan op om de kerk uit te rusten met vlamboogbeveiliging. Een technologie waarmee je tegen beperkte kosten veel risico op brand kunt wegnemen. AP ontwierp en leverde de in-house geteste verdeelkast, die voldoet aan NEN1010 en NEN1439.

Extra risico’s

Door de energietransitie neemt het elektriciteitsgebruik toe en daarmee ook het risico op brand in brandgevoelige omgevingen. Ook kunnen oude kabels verweerd zijn, slecht aangesloten of beschadigd. Dit verhoogt het gevaar op vlambogen; kleine vonken die vlam kunnen vatten. Naast historische panden zitten ook veel stallen vol brandbare materialen en oude bekabeling. Vlamboogbeveiligingstechnologie zorgt ervoor dat niet het hele gebouw nagelopen hoeft te worden of alles vervangen.

Vlamboogbeveiliging
Dorpskerk Pijnacker

Samenwerking

AP kocht de componenten via de Technische Unie in. De SENTRON-vlamboogbeveiligingen meten continu de intensiteit, duur en tussenpozen van de ruis die wordt veroorzaakt door de vlamboogspanning en -stroom. Bij acuut gevaar schakelen ze de stroomkring af. Alle betrokken partijen kijken zeer tevreden terug op het project.

Vlamboogbeveiliging voor de Dorpskerk in Pijnacker 2
Energieverdeelinrichting met vlamboogbeveiligingstechnologie

Lees het hele artikel van in Electricity Matters van Siemens over dit onderwerp.