12 maart 2018

Positieve aanbeveling op ISO audit


AP heeft de tussentijdse ISO audit achter de rug. Doelstelling was het maken van een inventarisatie voor de vernieuwde certificeringen. Het gaat om NEN-EN-ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement) en 14001:2015 (milieumanagement). Op basis van de waarnemingen, het resultaat, de voortgang en gemaakte afspraken van deze audit, is er nu al een positieve aanbeveling gedaan! De definitieve hercertificering audit vindt plaats in september. Aangezien we graag successen vieren, staat er vandaag taart op het menu.

Wat houden de vernieuwde certificeringen in?
Organisaties hebben nog maar enkele maanden de tijd om in bezit te komen van een ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015 certificaat. De 2015-versies van ISO 9001 en 14001 sluiten beter aan bij de manier waarop succesvolle en op de toekomstgerichte organisaties en bedrijven opereren. Met aandacht voor de invloed van context en stakeholders, goed leiderschap, het belang van risico gebaseerd denken en handelen en het beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen. De basis voor steeds betere producten en diensten, tevreden klanten en milieuprestaties die bijdragen aan een duurzame samenleving. ISO 9001 en ISO 14001 zijn nu gebaseerd op hetzelfde managementconcept en dezelfde systeemeisen en dus goed te combineren in een integraal managementsysteem.

Voordelen van certificering
AP ziet het belang van certificering zeker in. Voordelen zijn:

  1. Duidelijk signaal naar bestaande en potentiële klanten, leveranciers en andere belanghebbenden dat AP zich committeert aan state-of-the-art kwaliteits- en milieumanagement;
  2. Solide basis voor het voldoen aan wettelijke en andere vereisten;
  3. Toekomstbestendig en op duurzaamheid gericht ondernemerschap;
  4. Eenvoudige toegang tot de (internationale) markt.

Breed gedragen binnen de organisatie
Binnen AP is kwaliteit en kennis over ISO certificering een breed gedragen onderwerp. Onlangs behaalde het kader een opleidingscertificaat op het gebied van ISO certificering.

Positieve aanbeveling op ISO audit 1

Positieve aanbeveling op ISO audit 2