10 mei 2021

‘Plezier, passie en prestatie hand in hand’

Interview met Fred Schrik

Fred Schrik is sinds 2019 onze rots in de branding op het gebied van HRM. Een verbinder pur sang, die zijn taak met passie, charme en veel optimisme omarmt. We interviewden hem, omdat we benieuwd zijn naar zijn bevindingen op het gebied van HRM over het wel en wee binnen onze club.

“Ik ben in juli 2019 gestart als kwartiermaker op de afdeling HRM. Vanuit de vraag van de directie om een analyse te maken van het HRM beleid en van deze afdeling, heb ik een verbeterplan gemaakt. De implementatie van dit plan heb ik opgepakt samen met HR-adviseur Marieke. Zij is mijn dochter en na haar afstudeeronderzoek in 2019 bij AP zijn we samen aan deze reis begonnen. Onze rolverdeling is zo, dat ik mij vooral richt op de strategische en tactische onderdelen van HRM en Marieke de operationele werkzaamheden uitvoert. Echter, Marieke neemt ook steeds meer het tactische deel van HRM voor haar rekening.

Naast mijn verantwoordelijkheid voor HRM maak ik sinds april 2020 onderdeel uit van een nieuw gevormd directieteam. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de koers en het resultaat van AP. Hiervoor hebben wij een strategisch plan opgesteld, die voor ons de leidraad is in het realiseren van de missie en doelen van AP in de komende jaren.”

En… Hoe vind je het bij AP?

“Ik heb het hier erg naar mijn zin. Het is een bedrijf met betrokken en leergierige medewerkers. Samen willen wij de perfecte technologische hoogwaardige producent zijn van seriematige productie in elektrotechniek en duurzame energie.”

Met welke speerpunten houdt HRM zich bezig?

“De belangrijkste taak van HRM binnen AP is dat we ervoor zorgen dat de missie, visie en strategie van AP is/wordt verbonden met de persoonlijke doelstellingen van medewerkers. Dit doet HRM door gericht beleid hiervoor te ontwikkelen. Centraal daarbij is dat het management bij AP door HRM wordt geadviseerd en ondersteund bij de uitvoering van hun HRM verantwoordelijkheid. Thema’s momenteel zijn leiderschap, eigenaarschap, teamvorming, leren & ontwikkelen, organisatie en functionele inrichting, on boarding, inspireren, werkplezier etc. Wij willen graag onze medewerkers op een positieve manier verbeteren en daarmee nóg meer voor onze klanten kunnen betekenen. Verder zorgt HRM voor het goed laten verlopen van de verschillende (digitale) HRM processen zoals personeelsdossiers, CAO en handboek toepassing, uitvoering regelingen, salarisverwerking etc. Plezier, passie en prestatie gaat wat HRM betreft hand in hand.”

'Plezier, passie en prestatie hand in hand' 1
Fred Schrik

Welke mijlpalen zijn inmiddels bereikt?

“Binnen onze productieafdeling hebben we een Academy opgezet met als doel onze monteurs de kans te bieden zich door scholing en training on the job te ontwikkelen. We werken hierbij nauw samen met een ROC (Alfa College) en hebben een doorstroom mogelijkheid in 4 functies gecreëerd. Op onze afdelingen engineering, product- en procesontwikkeling en sales lopen diverse opleidings- en coaching trajecten met als doel medewerkers de kans te bieden zich verder te ontwikkelen en kennis te vergaren. De organisatie inrichting, werkprocessen en het functie en loongebouw zijn opnieuw ingericht. Er is een inspiratieteam gevormd die allerlei leuke ideeën ontwikkelt om ons strategisch plan voor iedereen inspirerend te maken. Onze automatiseringsgraad is op een hoger niveau gebracht, onze nieuwe vorm van werving heeft geleid tot fijne en enthousiaste nieuwe AP’ers. Kortom, er zijn al veel mijlpalen bereikt, maar er volgen er hopelijk nog veel meer.”

Wat heb je gedaan vóór AP?

“Vanaf 1986 was ik werkzaam in uiteenlopende functies (adviseur, manager, directeur, commissaris en eigenaar) in en voor zeer verschillende organisaties in de industrie, zakelijke dienstverlening en de (semi) overheid. Naast mijn vakinhoudelijke kennis op gebied van HRM en Bedrijfskunde ontdekte ik, dat ik zowel energie kreeg van het (laten) ontwikkelen van mensen in organisaties als van het bevorderen van samenwerking, ondernemerschap en resultaten in organisaties. Vooral het ervoor zorgen dat er een nauwe verbinding ontstaat tussen de persoonlijke doelen van mensen en de missie, visie en strategie van een organisatie/bedrijf motiveert mij om het beste uit mezelf en mensen in mijn omgeving te halen. Uitgangspunt in mijn handelen daarbij is dat ik altijd met respect voor anderen, samen met anderen op het liefst een plezierige wijze gezamenlijke doelen en groei wil realiseren. Dit zijn voor mij belangrijke kernwaarden en hebben me geleerd dat in organisaties/bedrijven waar deze kernwaarden worden toegepast de beoogde doelen en het gewenste resultaat vaak beter worden gerealiseerd. Door een combinatie van het bedrijven van vele jaren topsport in teamverband, de opvoeding van mijn ouders en mijn eigen persoontje, is het zaadje gepland voor wie ik ben en hoe ik tegen het werkzame leven aankijk.”

Wanneer ben je een tevreden mens?

“Ik bèn een tevreden mens. Ik geniet van de uitdagingen die voor mij liggen, maar kijk ook tevreden terug op de uitdagingen die we tot nu toe hebben gerealiseerd. Verder ben ik tevreden en blij als ik mensen om me heen zie genieten van al het moois wat AP heeft te bieden. Vanuit HRM zullen we er zeker voor willen zorgen dat het werkplezier bij AP optimaal blijft! Dat zorgt namelijk voor het beste resultaat!”

Heeft Fred je met zijn verhaal geïnspireerd en heb je interesse om voor onze club te komen werken?
Neem dan eens een kijkje op onze Werken bij AP pagina.