13 februari 2020

Missiewerk voor elektrotechniek

Leerlingen op bedrijfsbezoek bij AP

Veertien leerlingen uit klas B2B van dr. Aletta Jacobs College maakten kennis met AP en elektrotechniek, in het kader van PSO (Praktische Sector Oriëntatie). AP werkt jaarlijks aan dergelijke programma’s mee, want we vinden het ontzettend belangrijk dat leerlingen een beeld krijgen wat werken in de (elektro)techniek betekent, alvorens zij een sectorkeuze gaan maken in klas 3.

Programma

Het programma bestond uit een gastles over elektrotechniek. Deze korte les omvat een stuk bewustwording (waar kom je het allemaal tegen in je dagelijkse leven, wat als de stroom uitvalt?). Verder wordt het belang van kennis ervan benadrukt en krijgen de leerlingen inzicht in welke beroepen er op dit vlak allemaal zijn. Vervolgens kregen zij een presentatie over AP, waarna er een quiz volgde. Uiteraard zit er ook een interactief element uit het bezoek. Dit bestaat uit een rondleiding door het bedrijf en een ‘doe’ opdracht waarbij de leerlingen zelf moeten solderen. Met dank aan het ‘gastlesmateriaal’ van de Fedet konden wij een passend programma aanbieden en een steentje bijdragen aan onze missie om de jeugd te enthousiasmeren voor ons mooie vak. Merci leerlingen voor jullie komst!

Missiewerk voor elektrotechniek 1