30 mei 2022

Krapte op de arbeidsmarkt… Wat nu?!

Het antwoord van AP

De arbeidsmarkt is weerbarstiger dan ooit. In de volle breedte van de maatschappij zien we een schaarste aan de juist gekwalificeerde personen op de juiste plek. Binnen onze branche, de elektrotechniek, zien we dit in het bijzonder. Deze krapte op de arbeidsmarkt dwingt ons veel fundamenteler te kijken naar dit onderwerp. We kunnen wel stellen dat het uitgangspunt is dat benodigd talent niet meer beschikbaar is. Wat nu?! AP heeft een duidelijke koers ingezet, Directeur Sales & Engineering Jeroen van der Linden geef tekst en uitleg.

Wat merkt AP ervan?

Jeroen: “We hebben meerdere vacatures openstaan en zien een beperkte instroom van jong talent. Ook worden wij als bedrijf geconfronteerd met de uitstroom van mensen die met pensioen gaan. Na vele jaren trouwe dienst gaan ze genieten van hun welverdiende rust en door de krapte op de arbeidsmarkt komt de doorstroom binnen het bedrijf in gevaar.”

Welke consequenties heeft dit voor de bedrijfsvoering?

“Er waren tijden dat wij ons konden onderscheiden door techniek en aantrekkelijke voorstellen, waarin wij techniek op een commerciële manier konden positioneren bij onze klanten. Momenteel is daar een belangrijk element bijgekomen en dat heet ‘planning en capaciteit’. Door moeilijk verkrijgbaar materiaal maar zeker ook door een tekort aan menskracht, is het planningsproces cruciaal geworden en besteden wij veel aandacht aan het detailleren van de planning om zo efficiënt mogelijk (in serie) te kunnen produceren en op deze manier maximaal rendement te kunnen halen uit de mogelijkheden.”

Hoe inventief moet je zijn om toch oplossingen te verzinnen?

“Het vraagt veel creativiteit van de organisatie. We bewandelen wegen waarvan we vroeger het bestaan niet kenden en iedereen is vol inzetbaar om stilstand van de productie te voorkomen. Aardig is, dat momenteel de klant, de leverancier en de paneelbouwer in nauw overleg met elkaar zijn en elkaar helpen om het proces gaande te houden. Er zijn zelfs gevallen bekend van bedrijven die elkaars concurrent zijn en toch elkaar helpen met het beschikbaar stellen van een component waardoor het project afgebouwd kan worden. Bijzondere tijden vragen soms om bijzondere oplossingen en dat geeft voldoening en tevreden klanten.”

“Alle partijen helpen elkaar om het proces gaande te houden.”

Welke keuzes maken dat AP toch aan gekwalificeerd personeel kan komen?

“We zetten hoog in om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor AP’ers en voor mensen die overwegen om AP’er te worden. Voor het aantrekken van getalenteerde jongeren hebben wij een Talent Ontwikkelings Programma (TOP) opgezet onder de naam AP-TOP, waarin we jonge HBO-ers met interesse in techniek en niet noodzakelijkerwijs een technische opleiding, middels een driejarig trainee programma laten kennis maken met onze wereld en ze op te leiden op techniek, organisatie, proces optimalisatie en commercie. We kunnen drie jaar samenwerken en de gereedschapskist van de jonge HBO-er vullen voordat er een besluit genomen mag worden over hoe verder. Ook hebben wij nauwe contacten met de MBO en HBO opleidingsinstituten en stellen onze deuren open voor samenwerkingen waar mogelijk, stages, snuffelstages, techniek promotie op basisscholen, Girlsdays. Allemaal erg leuke dingen waar we graag aan meewerken om de jonge aanwas kennis te laten maken met onze fascinerende wereld. Tot slot hebben we een goede samenwerking met de uitzendbureaus, engineeringsbureaus en andere leveranciers van tijdelijke capaciteit. We hebben een groot percentage flexibele arbeidskrachten die met grote regelmaat en soms ook met lange contracten, bij ons werken en AP verder helpen. Mooi om te zien hoe mensen zich ook op deze manier kunnen ontwikkelen en op diverse plekken in het bedrijf actief kunnen zijn. We hebben voorbeelden van ingeleende monteurs die intussen in AP dienst zijn en nu actief zijn als engineer of als werkvoorbereider.”

Krapte op de arbeidsmarkt… Wat nu?! 1

En… Wat is ons ‘geheim’?

“Ons geheim is om er juist geen geheim van te maken. In een zo vroeg mogelijk stadium proberen wij een concept planning op te stellen met de kritische componenten. Door dit te delen met de klant en andere belanghebbenden, krijgen we focus en soms ook hulp uit onverwachte hoek. Belangrijk is, om met leveranciers afspraken te maken zodat we ook de capaciteit kunnen plannen. Helaas worden wij regelmatig verrast door leveringen die toch vertraagd worden waardoor we dynamisch moeten plannen. Dit vraagt veel inlevend vermogen van de collega’s en dat is niet altijd makkelijk. Maar door het te benoemen krijgen we vaak begrip en medewerking van intern en extern. En dat is mooi.”

En hoe pakt dit uit in de praktijk? Heb je succes?

“We moeten de realiteit onder ogen zien: we kunnen lang niet altijd voorkomen dat we leveringen naar achteren moeten schuiven. En dat is lastig voor onze klanten, omdat er altijd ook weer andere planningen aan vast hangen die dan ook weer op moeten schuiven. We meten onze klanttevredenheid en zien dat deze onverminderd hoog is. We worden hoog gewaardeerd door onze communicatie en daar ligt wat ons betreft ook de sleutel: blijven communiceren,” aldus Jeroen.

Meer weten over onze visie op de schaarste op de arbeidsmarkt of benieuwd naar onze vacatures? Neem gerust contact met ons op!