02 oktober 2023

Interview over energiemonitoring en -management

Frans geeft tekst en uitleg

Alles wat met energie te maken heeft, staat volop in de belangstelling. Onder druk van verscherpte regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en bewustwording, wordt energievoorziening in versneld tempo ‘verduurzaamd’. Dit leidt tot een relatief nieuw kennisdomein: energiemonitoring en energiemanagement. Een mooi thema om eens nader te bespreken met Frans Winkel, onze Salesmanager Energy Solutions bij AP. Hij is specialist in energieverdeling en in deze hoedanigheid nauw betrokken bij het adviseren van onze klanten.

Hoe omschrijf je jouw werkzaamheden?

“Ik ben betrokken bij het adviseren van klanten over vraagstukken rond de energieverdeling. Dit thema is voor veel van onze klanten zeer actueel en onze kennis en ervaring helpt onze klanten om de juiste keuzes te maken.”

Kun je daar wat meer over vertellen?

“Graag zelfs! Vroeger was energieverdeling altijd uni-directioneel, er was een inkomende voeding die daarna verdeeld en beveiligd werd naar verbruikers in het veld. De huidige verdelers zijn vaak complexer. De energiestroom kan vaak twee kanten op: de verdelers zowel afnemen als terugleveren aan het net. Verder worden er vaak solarsystemen ingekoppeld wat eisen stelt aan het rail systeem. Ook worden er vaak koppelingen gemaakt met noodstroom voorzieningen. Dat laatste vraagt dan weer om koppelschakelaars en nulstroom-metingen. En vaak moet de verdeler ook ingekoppeld worden in een bedrijfsinformatiesysteem en dus data leveren. Complexe materie waar ik graag met klanten over in gesprek ga.”

“De mogelijkheden binnen energiemanagement zijn enorm. ”

Frans Winkel

Wat is de rol van AP in zo’n traject?

“Wij hebben veel kennis van energieverdeling en de daarmee verband houdende systemen en technieken. Iedere klantcase is uniek en we kunnen terugvallen op brede kennis en kunde om het optimale ontwerp te maken. We onderhouden nauwe contacten met onze component leveranciers en zijn zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de techniek en de regelgeving. Met name de ontwikkelingen in de energiemonitoring en energiemanagement systemen gaan snel.”

Kun je het verschil tussen die twee uitleggen?

“Energiemonitoring stelt de gebruiker in staat om inzicht te krijgen in energiestromen. Wat levert de solarinstallatie op een bepaald moment en hoeveel stroom gaat er naar het laadplein? Dat zijn de vragen waarop energiemonitoring antwoord kan geven. Energiemanagement gaat een stuk verder. Hierbij worden de actuele energie stromen bemeterd en ‘real-time’ doorgegeven aan een bovenliggend systeem. Software kan actief ingrijpen op het systeem. Om bijvoorbeeld een piek in de afname te voorkomen, kan het systeem de stroom naar het laadplein tijdelijk verlagen of de solarstroom juist gebruiken om een accusysteem op te laden. Dit gaat dus verder dan alleen de monitoring. De mogelijkheden hiervan zijn enorm.”

Wat zie je daarvan in de verdelers terug?

“Wij zien vooral een toename in de meetpunten in de verdelers. De stromen worden gemeten met stroomspoelen die verbonden worden met een energiemeter. Deze energiemeter heeft vaak een locale uitlezing en is tevens verbonden middels een communicatielijn met het bovenliggende systeem. Verdelers worden tegenwoordig daarmee vaak uitgerust met communicatieapparatuur zoals routers of modems, om de data aan te kunnen bieden aan het bovenliggende systeem. Die maakt de verdelers complexer en daarmee lastiger om te testen.”

Interview over energiemonitoring en -management 1

Wat zie je als grootste toegevoegde waarde van AP bij deze klant?

“AP heeft de kennis maar bovenal ook de praktische ervaring om samen met de klant en de leverancier te komen tot het optimale ontwerp. En met optimaal bedoel ik : fit-for-purpose. Ik probeer samen met de klant een onderscheid te maken tussen ‘must haves’ en ‘nice to haves’ omdat we vaak zien dat klanten veel data generen maar nauwelijks data gebruiken. Door hier goed in te adviseren maken we een optimaal ontwerp vanuit meerdere invalshoeken. En dat blijft een fascinerende uitdaging, iedere keer weer.”

Tot slot Frans: hoe zie je de ontwikkelingen vanuit AP-perspectief?

“Daar kan ik kort over zijn: de vraag zal de komende jaren alleen maar toenemen. Veel energie vraagstukken komen uiteindelijk neer op elektrische vraagstukken en wij hebben de specialistische kennis en de kunde om hierin een rol te kunnen spelen voor onze klanten. Kennis is één, maar ook de mogelijkheden om de supply chain in te richten en om op basis van lean technology, de verdelers te bouwen en te leveren. Theorie en praktijk, dat is onze kracht.”

Meer weten over energiemonitoring en -management?

Stuur Frans een bericht

Frans Winkel Salesmanager Energy Solutions AP
Frans Winkel
Salesmanager Energy Solutions