Hoe staat het ervoor binnen supply chain?

Het zal niemand ontgaan zijn dat de afgelopen jaren gekenmerkt werden door materiaal tekorten. Door een globale samenloop van omstandigheden was de gehele supply chain verstoord en kraakte de materiaalvoorziening in de volle breedte. Hoe heeft AP dat beleefd en hoe staat het er momenteel voor? Mooie vragen om voor te leggen aan Egbert Wendel, directeur Supply Chain Management bij AP.

Kun jij jezelf voorstellen Egbert?

“Ik ben Egbert Wendel en binnen AP eindverantwoordelijk voor de supply chain. Concreet heb ik inkoop, planning en logistiek in mijn portefeuille en ben ik ook betrokken bij de inkoop processen binnen de holding waar AP deel van uitmaakt, genaamd Dool Industries.”

Hoe kijk jij terug op de afgelopen tijd?

“De afgelopen jaren waren, qua supply chain, onvoorspelbaar. We werden plotsklaps geconfronteerd met enorme levertijden wat uiteraard een grote invloed had op de planning van de werkplaats van AP. We hebben alle zeilen bij moeten zetten om de voorspelbaarheid te vergroten en de materiaalvoorziening te borgen. Hierbij hebben we intensief samengewerkt met zowel de klant als de leveranciers en het heeft veel hoofdbrekens gekost om de schade te beperken.”

Hoe ging dat in zijn werk?

“Kijk, we kunnen het ons al bijna niet meer herinneren, maar we komen uit een tijd dat materiaal binnen een aantal weken beschikbaar was. Uitzonderingen daarop waren bekend en daar konden we door middel van een forecast van de vraag, gemakkelijk op inspelen. De afgelopen jaren overschreed de levertijd van bijna alle materialen vele malen de gewenste levertijd van de klant.  Daarom hebben we systemen van demand-forecast op moeten tuigen om op basis van prognose, materiaal behoefte in kaart te brengen en deze in de supply chain te plaatsen. Dit vraagt veel afstemmen, communiceren en vooral ook administreren. We hebben vele obstakels moeten overwinnen om uiteindelijk een werkbare planning te kunnen overleggen naar onze klanten toe, wat veel extra uren heeft gekost. De aandacht van iedereen was gericht op de componenten waarvan we wisten dat deze een lange levertijd hadden. Wat echt frustrerend was voor alle betrokkenen, was dat je soms ook getroffen werd door acute tekorten van materialen met korte levertijden. Zo hebben we stil gestaan op wartels, een tekort wat opeens ontstond en ons daarmee trof.”

“Het goede nieuws is, dat de grootste excessen achter de rug zijn. Langzaamaan worden de levertijden weer voorspelbaar en bewegen ze weer naar een voor ons acceptabele lengte. ”

Egbert Wendel

Hoe is de actuele situatie?

“Het goede nieuws is, dat de grootste excessen achter de rug zijn. Langzaamaan worden de levertijden weer voorspelbaar en bewegen ze weer naar een voor ons acceptabele lengte. Er zijn nog een aantal componenten van bepaalde leveranciers die nog langer zijn dan wenselijk, daar blijven we dus onze forecast systemen op projecteren om daar niet voor verrassingen komen te staan. AP is in het principe Just In Time (JIT) georganiseerd op het gebied van de materiaalvoorziening en vanwege de verstoringen in de supply chain hebben we dat principe de afgelopen twee jaar grotendeels los moeten laten. Dit heeft uiteraard veel effecten voor de logistiek, de planning en de cashflow van het bedrijf. We zijn dan ook opgelucht dat we langzaam weer ‘back to normal’ kunnen voor het merendeel van de materialen.”

Voorzie je binnenkort een herhaling van de afgelopen periode?

“Dat is moeilijk te voorspellen. We hebben recent gezien dat de markt enorm reageert op gebeurtenissen. AP is actief in de volle breedte van de markt en als er iets gebeurt in de supply chain, dan heeft dat vaak ook gevolgen voor één van onze klanten of onze toeleveranciers. Dat zal de komende tijd ongetwijfeld opnieuw plaats gaan vinden, maar ik verwacht echter niet op de grote schaal van de afgelopen twee jaar.”

Tot slot Egbert, wat zijn de lessons learned?

“De enorme hoeveelheid data die we moesten verwerken, hebben ons gedwongen dit te automatiseren. Dat hebben we tot onze standaard werkwijze verheven. Verder hebben we stappen gemaakt in het dynamisch plannen. Ons planningssysteem hebben we doorontwikkeld om sneller in te kunnen grijpen op aanpassingen in de toevoer van de materialen. Daar kunnen we nog verdere stappen maken, maar het begin is er. Tot slot is communicatie met klanten, leveranciers en ook branchegenoten waardevol gebleken om elkaar te helpen de voortgang te borgen. En dat blijven we zeker ook de komende tijd volop doen.”

Hoe staat het ervoor binnen supply chain? 1

Meer weten over mogelijkheden op het gebied serieproductie?

Maak kennis met Maarten. Hij weet er alles van.

Maarten Tromp Client Manager AP
Maarten Tromp
Client Manager