Het verschil tussen project management en product management

AP is specialist in de serieproductie van elektrotechnische schakelpanelen en vermogensverdelers. Om serieproductie tot stand te brengen, moet een groot aantal stappen gezet worden en deze stappen worden begeleid door de project manager van AP, Aldert Postma. We spreken Aldert over zijn rol bij AP en het verschil tussen project management en product management.

Wat is jouw rol binnen AP, Aldert?

“Ik ben bij AP verantwoordelijk voor het managen van de projecten. Ik heb een lange staat van dienst in dit vak en ben intussen een jaar bij AP actief om de projecten te begeleiden en te zorgen dat we voorspelbaar worden voor onze opdrachtgevers.”

Voorspelbaarheid, kun je daar wat meer over vertellen?

“Ik stap meestal in op het moment dat een traject dichtbij de opdrachtverstrekking zit. Samen met een aantal andere disciplines kijken wij naar wat er gemaakt moet worden en pakken we het traject samen met sales op, om de continuïteit te kunnen garanderen aan de opdrachtgever. Ik stuur met name op het vastleggen van de afspraken, het antwoorden op “wie-doet-wat” en het maken van een gemeen­schappelijke planning. Onze klanten staan vaak onder tijdsdruk en de ontwikkeling van het product gaat vaak nog door nadat onze opdracht is verstrekt. Dit vraagt om constante afstemming om zo uiteindelijk voorspelbaar te kunnen worden: de juiste kwaliteit op het juiste moment leveren.”

Kun je dat omlijsten met een voorbeeld?

“We werken voor een klant die producten maakt voor de energie distributie. Mooie producten, technisch gezien uitdagend en vooral ook planningstechnisch uitdagend. We hebben een prototype gebouwd en dit ontwerp uitgewerkt zodat we snel en efficiënt de uitrol kunnen doen. Toen we de opdracht kregen, bleek het ontwerp aangepast te zijn waardoor de waarde van de prototype sterk gereduceerd is. Hoe ga je daarmee om? Hoe borg je voortgang en hoe ga je om met meerkosten die gemaakt worden omdat het ontwerp weer veranderd is? Dat vraagt om intensieve begeleiding van de collega’s op de werkvloer en ook naar de klant toe. Ik ben de hele dag aan het schakelen om bij diverse belanghebbenden de voortgang erin te houden. Het beheersen van de modificaties en het borgen van de juiste kwaliteit zijn daarin essentieel.”

“Er wordt hard gewerkt en er is een overtuiging dat het iedere dag een stukje beter moet. Hiermee geven we ook echt invulling aan onze naam ‘Achieving Perfection’.”

Aldert Postma

Waar ligt jouw grootste uitdaging?

“Als project manager ben je opgeleid om een bepaalde structuur te volgen. Deze structuur geeft houvast en kent bepaalde ‘tollgates’ en faseringen. Het tempo van de ontwikkelingen, de vele parallel projecten en vooral ook de dynamiek van de trajecten aan de zijde van de klant, maakt het een hele toer om alles binnen de structuur te houden. Soms ben je bezig met technische zaken, zoals het zoeken van een alternatief voor een component dat niet op tijd leverbaar is en soms praat je met klanten over vergaande samenwerking met alles wat daarbij hoort.”

Wat zijn de volgende stappen?

“Het vak van project manager is nog relatief nieuw binnen AP. Ik ben volop bezig met het verstevigen van de structuur voor het managen van de projecten en het helpen van de collega’s in het pro­jectmatig denken en werken. AP is gedurende lange tijd hoofdzakelijk een product georiënteerde organisatie geweest en de collega’s moeten getraind worden in het gebruik van de juiste tooling om het verloop van het project te kunnen monitoren. Hierin maken we voortgang en daar kan ik me de komende tijd op storten. Parallel hieraan loopt de verdere digitalisering van het ontwerp proces en ook daar liggen veel dwarsverbanden met de projectmanagement tools en kwaliteitsbewaking. Prachtig om daar invulling aan te kunnen geven.”

Tot slot Aldert, waar ben je het meest trots op?

“Ik kan helaas geen concrete klant- en projectnamen noemen, dat is vertrouwelijke informatie en helaas niet voor publicatie vatbaar. Maar in zijn algemeenheid ben ik trots op de inzet van alle collega’s die een project tot een succes maken. Het is een hecht team, zowel op kantoor als in de werkplaats. Er wordt hard gewerkt en er is een overtuiging dat het iedere dag een stukje beter moet. Hiermee geven we ook echt invulling aan onze naam ‘Achieving Perfection’.”

Het verschil tussen project management en product management 1

Meer weten over mogelijkheden op het gebied serieproductie?

Maak kennis met Maarten. Hij weet er alles van.

Maarten Tromp Client Manager AP
Maarten Tromp
Client Manager