Duurzaam privé project

Passie voor elektrotechniek, het zit er zijn hele leven al in. Naast zijn rol als Directeur Sales & Engineering bij AP zet Jeroen van der Linden zich in zijn vrije tijd in voor een stichting die zich onder meer bezig houdt met de komst van een groot zonnepark nabij Willemsoord. De verwachting is dat het in de periode 2022-2023 daadwerkelijk gestalte krijgt.

Wat is er gaande daar in Willemsoord?

“In Willemsoord, op De Ronde Blesse, komt een zonnepark van 18 hectare. Stichting Duurzaam Willemsoord vervult de rol van intermediair tussen de initiatiefnemer en het nabijgelegen dorp en is in constante dialoog met de beide partijen, om het maximale rendement te realiseren. We hebben hiermee een aantal zaken kunnen bewerkstelligen, zoals 2 hectaren zonnepanelen die geëxploiteerd worden door het dorp en waarvan de opbrengsten aan het dorp toekomen, een wandelpad rond het zonnepark, een infocentrum en een fruitbos. De vergunningen zijn rond, er wordt nog gekeken naar de technisch aspecten en daarna zal de aanbesteding plaatsvinden.”

Wat is jouw rol?

“Ik ben secretaris bij deze stichting. We begonnen met het ondersteunen van duurzame projecten, zoals een dorpstuin waarin duurzaam groenten worden verbouwd en waarin de oudere generatie van het dorp de jongeren de kneepjes van het verbouwen van groenten bijbrengt. Daarna hebben we meerdere initiatieven opgestart, zoals het isoleren van huizen en het vervangen van lampen door LED-verlichting. Vanuit de stichting hebben we een projectleider die de kar trekt rond het zonnepark, ik ondersteun waar mogelijk op het technische vlak. Aardig detail is, dat Willemsoord 200 jaar geleden gesticht is rond het principe van een zelfvoorzienend dorp. De inwoners kregen een stuk land, een opleiding en de benodigde middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. En nu, 200 jaar verder, willen we zelfvoorzienend worden op het gebied van elektrische energie. Hiermee sluit zich als het ware een historische cirkel.”

Binnen AP zien we duurzaamheid ook als één van de speerpunten.

“Inderdaad, we zijn er al enige tijd op vele fronten mee bezig. Zichtbare zaken als hergebruik van verpakkingen, gebruik van bulk verpakkingen in plaats van individuele verpakkingen, het gebruik van herbruikbaar verpakkingsmateriaal en LED-verlichting. Maar ook op minder zichtbare manieren als het efficiënt omgaan met transport, minder printen, digitaal vergaderen en herbruikbare koffiebekers.”

Geldt dat ook voor opdrachtgevers?

“We zien dat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt bij onze klanten. De grote klanten hebben duurzaamheid in hun corporate doelstellingen en vertalen dit naar de markt. Ook bij overheidsklanten zien we dat deze beweging is ingezet. Tevens zien we een toename van de projecten vanuit de energie transitie als laad infrastructuur, solar en energie terugwinning.”

Hoe zie je de (nabije) toekomst voor je bij AP met betrekking tot dit onderwerp?

“De markt zien we groeien en ook zien we de intelligentie van de systemen toenemen. Er ontstaat een behoefte aan data over de verschillende energiestromen en deze data wordt veelal gegenereerd door energieverdelers. De complexiteit van de energiestromen neemt toe. AP kan daar een belangrijke rol in spelen.”

Duurzaam privé project 1