De ‘one piece flow’ stageopdracht van Koen

Verdere perfectionering binnen serieproductie

Als het aan Koen Luijtink ligt, komen er meer studenten vanuit Technische Bedrijfskunde stage lopen bij AP. ‘Dit is een bedrijf waar je als stagiair veel kunt leren’. Koen had een duidelijke opdracht en leverde super goed werk, waarmee AP de serieproductie van een specifiek product steeds verder kan perfectioneren. We stelden Koen enkele vragen over zijn opdracht.

Advies en implementatie

Koen volgt de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool Groningen. “Een opleiding die is gericht op het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met name op het snijvlak van management en technologie. Op dit moment zit ik in het 3e jaar van deze opleiding. Bij AP heb ik mij bezig gehouden met de implementatie van het one piece flow principe op de afdeling panelenbouw. Dit is een uitdagende opgave vanwege de vele verschillende producten die AP produceert. Daarom heb ik mij tijdens de stageopdracht gericht op een specifiek product van één van onze belangrijkste opdrachtgevers, met het idee om hiermee een basis te leggen voor de verdere implementatie van one piece flow productie. Deze methodiek heeft veel voordelen voor AP, aangezien het in serie produceren van panelen hun specialisme is.”

De 'one piece flow' stageopdracht van Koen 1
Koen Luijtink

One piece flow? Vertel..

“Het grootste voordeel van de one piece flow productie is het verminderen van de doorlooptijd. Wanneer de one piece flow productie op een juiste manier is ingericht lopen de producten over de productielijn zonder stil te staan. Er ontstaan dan dus ook geen voorraden van producten tussen de verschillende werkstations. Maar er zijn meer voordelen aan dit principe. Denk aan het verminderen van productiefouten, verbetering van de flexibiliteit van de organisatie en schaalbaarheid van de productie en een hogere productiviteit.

Aanpak

“Tijdens het vooronderzoek heb ik aan de hand van de theorie de problemen in het productieproces en de oorzaken hiervan in kaart gebracht. Op basis daarvan is er een duidelijke doelstelling geformuleerd zodat er sprake was van een meetbaar resultaat in het onderzoek. Om dit resultaat te bereiken zijn er proces (her)ontwerpen opgesteld en is er in samenspraak met de betrokkenen van AP een keuze gemaakt voor het ontwerp. Voor dit ontwerp is een implementatieplan opgesteld en zijn er aanbevelingen gedaan voor mogelijke vervolgstappen/vervolgonderzoek gericht op de bredere implementatie in de productiehal. Het eindresultaat is opgeleverd in de vorm van een adviesrapport. Hierin zijn de methodologische onderbouwing van het onderzoek, de onderzoeksresultaten, het implementatieplan en het advies/de aanbevelingen opgenomen.”

Begeleiding

“Over de begeleiding bij AP was ik zeer tevreden. Ik heb veel vrijheid gekregen over de invulling van mijn onderzoek en de manier waarop ik te werk ging. Wanneer ik tegen problemen aanliep was er voldoende ondersteuning vanuit AP en kreeg ik eerlijke en bruikbare feedback waar ik weer mee aan de slag kon gaan. AP is een middelgroot bedrijf waarbij sprake is van een (relatief) informele bedrijfscultuur en sfeer. Hierdoor was iedereen binnen het bedrijf gemakkelijk te benaderen waardoor je snel je draai vindt binnen het bedrijf. Wat mij het meest is opgevallen aan de productie is de hoeveelheid verschillende processen die zich daar afspelen. Wat ik hier leuk aan vond is dat ik hier veel nieuwe dingen heb kunnen leren. Ik ben er bij AP achter gekomen dat invulling geven aan de theorie binnen een organisatie een lastige en complexe opgave kan zijn.”

Werksfeer

“De werksfeer heb ik als zeer goed ervaren. De omgang met collega’s bij AP is altijd prettig en iedereen is altijd wel bereid je ergens mee te helpen wanneer dit nodig is. Ik zou AP zeker aanraden als stagebedrijf voor toekomstige studenten. Dit is een bedrijf waar je als stagiair veel kan leren.”

En nu…?

“Deze zomer ga ik weer aan het werk in de supermarkt, waar ik al gedurende een lange periode werk. Daarnaast ook nog even op (werk)vakantie. Na de vakantie ga ik beginnen aan het vierde (en laatste) jaar van de opleiding. Dit bestaat uit een half jaar theorie en een half jaar afstudeerstage.”

Wil jij net als Koen stage lopen of afstuderen bij AP? We gaan graag het gesprek met je aan. Welkom!