01 november 2018

AP ISO 9001 en 14001:2015 gecertificeerd

AP streeft ernaar te werken conform de nieuwste normeringen. Binnen dat beleid zijn we er trots op dat we voldoen aan zowel ISO 9001 (kwaliteit) als 14001 (milieu) normen. Beide certificeringen zijn behaald volgens de nieuwste 2015 standaard.

Accent op risicomanagement en duurzaamheid

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe normering is de focus op risicogericht denken en milieumanagement. ISO 9001 focust met de nieuwe norm sterk op risicomanagement. ISO 14001 stelt gerichte en actuele eisen aan het milieumanagement van AP.

Lees hier meer over onze visie ten aanzien van ISO certificering.

AP ISO 9001 en 14001:2015 gecertificeerd 1            AP ISO 9001 en 14001:2015 gecertificeerd 2