Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, aan ons verstrekte opdrachten en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Voorwaarden van AP Nederland B.V.

Deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden of worden u op verzoek toegezonden.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Op alle orders, offertes, aanbiedingen en (additionele) aanbiedingen waarin AP Nederland B.V. optreedt als inkoper van goederen, producten of materialen en/of als een afnemer van services, zijn uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing.

Algemene inkoopvoorwaarden

General purchase conditions